تالاب بین المللی آلاگل

در دشت هموار ترکمن صحرا  و در مرز شمالی با کشور ترکمنستان  و تقریباٌ از غرب روستای "داشلی برون" به سمت دریای خزر  ،  به لحاظ وضعیت زمین ساختی و وجود شاخآبهای رودخانه اترک  در این منطقه،  مجموعة تالابی  شگفت انگیزی بوجود آمده است. این تالاب ها شامل   آلماگل  –آلاگل– اینچه – دانشمند– بی بی شیروان – آجی گل –  شور     و...  که مجموع مساحت آنها بر حسب سال های پر آبی و یا خشک سالی متغیر است . و تا 3000 هکتار نیز تخمین زده شده است.

 مساحت سه تالاب "آجی گل ، آلاگل و آلماگل "   1400 هکتار است   . گرچه برخی اوقات از این تالابها در نقشه های جغرافیایی به عنوان دریاچه ذکر می شود, نظیر دریاچه دانشمند ، دریاچه آلاگل ، دریاچه شور ( نمک ) اما همة آنها در قالب تعاریف تالاب گنجانده می شوند.

 این تالاب ها در اراضی مسطح و هموار ترکمن صحرا  و در محدوده تپه های شنی کم ارتفاع و اراضی شنی  مسطح   قرار گرفته اند.  از نظر زمین ساختی نیز بستر طبیعی آنها  در منطقه " پلایا " و  جزو سواحل و مناطق آبگیر محسوب می شود که در شمال    تراس های لسی و آبرفتی دشت گرگان قرار دارد .    رودخانه اترک  و ریز آبه ها و سیلاب های آن  نقش قابل توجه ای در تامین آب این تالاب ها دارد

 

آب و هوای این منطقه در  تابستان خشک و گرم و زمستان‌هامعتدل می‌باشد.  متوسط بارندگی این منطقه مشابه تهران و کمتر از 300 میلیمتر در سال است  بعلاوه  وجود دوره های خشک سالی و تر سالی از ویژگیهای بارز اقلیم این منطقه است. 

این تالاب ها از نظر موقعیت سیاسی در بخش " داشلی برون ، شهرستان گنبد کاووس  ( استان گلستان)   قرار دارند .  

مسیر  دسترسی به این تالاب ها  از  گرگان ( مرکز استان ) به سمت آق قلا و اینچه برون  است  

 

/ 0 نظر / 17 بازدید