باغ شاهزاده ماهان جلوه ای از سرسبزی طبیعت در بستر کویری

باغ شاهزاده ماهان با طبیعتی زیبا و سرسبز در دامنه های شمالی کوههای تیگران این بخش از استان کرمان قرار گرفته است.

احمد علی خان وزیری در کتاب تاریخ کرمان درمورد این باغ نوشته است: "باغ شازده کهدر نیم فرسنگی ماهان واقع شده توسط عبدالحمید میرزا فرمانفرما ناصرالدوله حاکمکرمان در اواخر دوره قاجار بنا شد.
فرمانفرما برای ساختن این باغ از اطراف واکناف کرمان کارگر گرفت و بسیاری از متمکنین در ساختن آن اجبارا کمک کردند و حتیبیجه ها و نهالهای درختها را نیز از هر گوشه ای آوردند."
باغ شاهزاده ماهان یکیاز زیباترین باغهای تاریخی ایران است که هر بیننده ای با دیدن این همه زیبایی وسرسبزی در دل کویر متعجب می شود.
طرح اصلی باغ مانند باغهای سنتی ایران دارایدو عمارت با یک رشته آب نما و حوضهای به هم پیوسته در محور مرکزی است.
عمارتسردر، عمارت شاه نشین و حمام قسمتهای مختلف این باغ را تشکیل می دهد.
عمارتاصلی ابتدا به صورت ساختمانی دو طبقه با ایوانهای قوسی و سایه بانی سنتی بوده است.
سالها قبل طبقه بالایی آن تخریب و در سال 1370 به همان شکل اولیه دو طبقهبازسازی شد.
در ضلع شرقی باغ و نزدیک عمارت اصلی حمامی زیبا که دارای خزینه هایسنگی و دیوارهای کاشیکاری می باشد قرار گرفته است.
حمام باغ همزمان با بازسازیساختمان اصلی مرمت شده و هم اکنون به صورت گنجینه درآمده است.
در قسمت جلوعمارت اصلی، حوض بزرگی با پنج فواره که آب آن از قنات معروف به
"
تیگران" سرچشمهمی گیرد ، قرار دارد.
آب این حوض ابتدا به پاشویه سنگی اطراف آن می ریزد و ازآنجا به شکل آبشار جاری
می شود.
در امتداد جریان آب از دو سمت گلکاری پیادهروهای اصلی و ردیفهایی از سروهای بلند، چشم اندازی زیبا را پدید آورده است.
باغشاهزاده که سالانه پذیرای هزاران گردشگر داخلی و خارجی است حدود پنج هکتار مساحت وتعداد زیادی انواع درختان میوه دارد.
محمدعلی گلابزاده محقق و پژوهشگر کرمانیدر کتاب "کرمان پگاه هستی" می نویسد: درختان سر به فلک کشیده ای که همراه با خنکاینسیم کوهستان، رقص شاخساران را به میهمانان خود هدیه می کنند داستانهای بسیاری ازروزگاران گذشته به یاد دارند.
"
آن روز که ماموران عبدالحمید میرزا برای بدستآوردن بهترین نهال و غرس آن در این باغ، به روستای پاریز سیرجان عزیمت کرده و پس ازتهیه بیجه ها، الاغ اهالی را به زور گرفته و آنها را به این باغ انتقال می دادند تاجایی که مردم پاریز مجبور بودند الاغها را از شر این گروه در اتاقهای مسکونی خودپنهان کنند."
این محقق اضافه می کند: روایتی است که وقتی بنای شاغل در این باغکه مشغول آجرکاری سر در ورودی بود خبر مرگ ناصرالدوله را شنید همچون مرغی رها شدهاز قفس آجرها و ظرف مصالح خود را از روی داربست به پایین انداخت و فرار کرد.
این باغ به علت بی توجهی در رژیم گذشته در شرف نابودی و فراموشی قرار داشت امادر سال 1370 به شکل زیبایی بازسازی و مرمت شد.
در بازسازی باغ شاهزاده که هفتماه توسط 535 نفر استاد بنا و کارگر انجام شد علاوه بر تجدید بنای ساختمان اصلیباغ، قسمتهایی از آن دیوارگذاری شد.
احداث رستوران، میهمانسرا، سنگفرش محوطه وراهروها، تعمیر فواره ها، هرس درختان، چمن کاری و گلکاری محوطه، تامین روشنایی وایجاد سرویسهای بهداشتی نیز در این راستا انجام شد.
باغ شاهزاده در 40 کیلومتریکرمان قرار دارد

 

نقل از : خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

/ 0 نظر / 14 بازدید